Nowości
MET®

    

“MET” nr patentu: PCT EP 2005 002797


Wytwórnie mas bitumicznych spełniają wszelkie wymagania producentów asfaltu zarówno pod względem wydajności jak i jakości gotowego produktu; wciąż jednak dążymy do ich udoskonalenia, przede wszystkim w zakresie obniżania kosztów eksploatacji i ułatwiania prac konserwacyjnych, a także pod względem ekologicznym.
Firma Bernardi Impianti SpA osiągnęła powyższe cele prezentując na rynku nową instalację MET (Multi Ecological Tower).
Wprowadzona innowacja dotyczy przede wszystkim wieży wytwórni stacjonarnych, cyklicznych. Jest to nowa metoda składowania, ważenia i dozowania gorącego kruszywa.
Innowacja „MET” pozwala na rozwiązanie problemów, dla których dotychczas nie znaleziono satysfakcjonujących metod.


Nowe, proste rozwiązanie konstrukcyjne:

- zmodyfikowano formę silosu kruszywa gorącego pochodzącego z sortownika;

tradycyjny zbiornik (o dużych rozmiarach) podzielony na kilka sektorów został zastąpiony cylindrycznymi silosami magazynującymi, z których każdy przeznaczony jest dla kruszywa o danej granulometrii, do każdego silosu magazynującego przypisany jest drugi silos – warzący daną frakcję;
W taki sposób każda frakcja kruszywa ma swoją wagę, silosy magazynowe i wagowe tworzą całość zamkniętą izolowanymi panelami, które szczelnie chronią środowisko zewnętrzne.

Należy zwrócić uwagę, że metoda MET może być stosowana zarówno w małych wytwórniach (jak i wytwórniach "hot stock". W obu przypadkach, oraz we wszystkich wytwórniach pośrednich, poza wymiarami silosów i konstrukcją nośną, jedyną różnicą będzie grubość paneli izolacyjnych. Wszystkie opisane zalety łączą małe, średnie oraz duże wytwórnie: Wytwórnia może więc mieć duży skład gorącego kruszywa umieszczony nad mieszalnikiem o dużej pojemności i bez silosów produktu gotowego, lub małe silosy nad mieszalnikiem i silos gotowej masy pod mieszalnikiem, lub możliwość kombinacji różnych rozwiązań.Uwaga: - nowość, to zastosowanie systemu ważenia dla każdej klasy granulometrii.
Przy zastosowaniu metody MET ważenie poszczególnych frakcji następuje poprzez częściowe pobieranie materiału. Dotychczas ważenie każdej granulometrii następowało poprzez wyładunek materiału z komór frakcyjnych na wagę: wiadomo jak trudno było ustalić kolejność i dokładną ilość dozowania. Oczywiście sposób ważenia różnicowego, tak jak w systemie MET, jest zdecydowanie bardziej dokładny i pewny.
Kolejna korzyść to możliwości różnicowanego w czasie wyładunku materiału o różnej granulometrii do mieszalnika, otwarcie zasuw wyładowczych może następować jednocześnie tak jak ma to miejsce przy ładowaniu zbiorników wagowych; może to również odbywać się pojedynczo i dla poszczególnych granulometrii, przy zróżnicowanym czasie i sposobie wyznaczonym dla poszczególnych receptur, tak aby uzyskać lepsze rozprowadzenie komponentów w masie w możliwie najkrótszym czasie.
Oprócz powyższych korzyści, należy zwrócić również uwagę na fakt, iż silosy i zbiorniki wagowe są zamknięte w jednej obudowie, na zewnątrz pozostają tylko elementy mechaniczne odpowiednio zabezpieczone oraz urządzenia obsługowe. To powoduje, że wszystkie pyły i opary powstałe podczas ewentualnego przesiewania, przemieszczania kruszywa i mieszania gromadzą się wewnątrz szerokiej objętościowo obudowy. W ten sposób zostają znacznie zredukowane - lub nawet wyeliminowane - typowe "eksplozje" oparów, które występują na przykład podczas wprowadzania materiału do mieszalnika, i które w efekcie powodują nagły wzrost ciśnienia i zagrożenie ujścia do środowiska oraz bardziej linearne przedostawanie się zapylonego powietrza w kierunku filtra.
Wieża tego typu to w znacznej mierze elementy modułowe, a więc wyprodukowane i magazynowane przed zapoznaniem się z wyborem przyszłego klienta: w ten sposób obniżone zostają koszty projektowania i produkcji, a czas dostawy znacznie skrócony.

Podsumowując, metoda MET daje firmom drogowym szerokie możliwości innowacyjne, które już od ponad pięćdziesięciu lat znajdują w firmie Bernardi, godnym zaufania partnerze w rozwiązywaniu coraz to nowych problemów związanych z zarządzaniem produkcją.

do góry