Informacje
o firmie

Prezentujemy Państwu przedsiębiorczy sposób myślenia, na którym firma Bernardi skupiła całą swoją uwagę, angażując się, poprzez znaczne inwestycje, inteligencję oraz szczególne środki techniczne, w rozwiązywanie problemów, które choć są typowymi problemami klientów, firma Bernardi rozumie jak własne.

Efektem był system kompletnego zautomatyzowania wytwórni, wszechstronny i łatwy w obsłudze, który zoptymalizował wszystkie funkcje eliminując utrudnienia i konieczność bezpośrednich, ręcznych interwencji operatora, które, jak pokazuje doświadczenie, stanowią źródło kosztownych strat czasu i efektywności.

BERNARDI zawsze otwarta na nowości technologiczne zrewolucjonizowała tradycyjną metodę projektowania, oddając do dyspozycji swoim technikom specjalny sprzęt komputerowy do wykonywania rysunków i projektów (3D, kontrola elementów konstrukcyjnych i tych o znaczeniu krytycznym poprzez szczególne oprogramowanie, itd).

Urządzenia te, już we wstępnej fazie opracowania technicznego, pozwalają klientowi obejrzeć własną wytwórnię jako obraz graficzny całkowicie realistyczny, tak, że można lepiej określić każdy szczegół.

BERNARDI Impianti International S.p.A., firma z 50-letnim doświadczeniem w konstruowaniu wytwórni do produkcji mas bitumicznych, gwarantuje najwyższy poziom oraz 'know-how' dla każdego elementu wytwórni. Ponad 700 wytwórni pracujących aktualnie we Włoszech i na świecie świadczą o zaufaniu do marki BERNARDI. Jednakże bardziej interesujące od historii firmy jest poznanie realiów, w jakich Bernardi obecnie działa. Kilka lat temu w firmie Bernardi nastąpiła bardzo ważna twórcza ewolucja o fundamentalnym znaczeniu. W wyniku głębokich przemyśleń dotyczących roli i funkcji BERNARDI w stosunku do jej własnych Klientów, doszliśmy do przekonania, że nie chcemy być tylko dostawcą gotowych wytwórni, ale także dostawcą usług, które w najlepszy sposób usatysfakcjonują wymagania Klienta.

Chcieliśmy pokonać tradycyjną barierę psychologiczną w stosunkach klient-dostawca, aby przystąpić do bardziej pogłębionej współpracy, stale aktywnej na płaszczyźnie stosunków i wymiany myśli dla udoskonalenia procesu produkcyjnego, z zaangażowaniem wszelkich zasobów materialnych i ludzkich.