10-02-2012

"Suszarka destrukt"

INNOWACYJNE DOZOWANIE "DESRTUKTU"


SUSZARKA TYPU „RED”
patent „BERNARDI” nr MI2008A 002312
 

 

Suszarka typu “RED”,  przeciwbieżna jest zaprojektowana i wykonana tak by zastosowana innowacyjna technologia przetwarzania granulatu asfaltowego, była najbardziej efektywną i ekologiczną metodą dostępną na rynku.


ZALETY:

  • dozowanie granulatu asfaltowego równolegle z kruszywem- taśmą załadunkową suszarki,
  • łagodny, stopniowy wzrost temperatury granulatu asfaltowego oznacza brak szoku termicznego w konsekwencji brak emisji związków lotnych,
  • odzyskanie lepiszcza zawartego w granulacie destruktu do 100 %, temperatura mieszanki nie przekracza 170°C  
  • specjalny układ kieszeni i tac w suszarce eliminuje bezpośredni kontakt płomienia z granulatem asfaltowym,
  • cała zawartość granulatu asfaltowego w suszarce zostaje rozfrakcjonowana,
  • rozfrakcjonowany granulat asfaltowy jest traktowany jak kruszywa i podawany jest na sortownik, 
  • lotne substancje zawarte w granulacie asfaltowym są odprowadzane z suszarki bezpośrednio do głównego filtra,
  • dzięki zastosowaniu komory dopalacza o specjalnej konstrukcji, mniejsze zużycie paliwa do 15% , dotyczy palników "BERNARDI” przykład: kruszywa na wejściu 5% wilgotności, zużycie  oleju na (1t gotowej mieszanki)= 8,00 L -10%= 7,00L na (1t gotowej mieszanki)
  • gwarantowana jakość gotowego produktu - nie ma różnicy między wyprodukowaną mieszanką na recepcie bez destruktu a receptą zawierającą 40% destruktu 

⇒PRZYKŁADOWO:

Przy założonej produkcji rocznej100 tys. ton produkowanej masy z czego 50% z dozowaniem destruktu w stosunku 30% destrukt+70% kruszywa uzyskujemy oszczędności powyżej 1 000 000 zł

 NAJNIŻSZA CENA NA RYNKU PRZY NAJWYŻSZEJ EFEKTYWNOŚCI !!

 

do góry